tel.:
553 711 881
mob.:
605 082 247

Pro pacienty

Deprese a úzkosti

 Úzkost je stav, který zažije ve svém životě každý z nás. Jedná se o adaptační reakci (tedy přizpůsobení se) na životní změny, případně pocity ohrožení.

Každý z nás má jinou odolnost vůči zátěži a každý reaguje svým způsobem.

 Úzkost má velmi často výrazné projevy fyzické. Typická je tíha na hrudi, pocity nedostatku vzduchu, třes, bušení srdce, zažívací obtíže, pocity na omdlení. Bolesti hlavy.

 Objevují se poruchy spánku, poruchy soustředění, pocity napětí, obavy, že se stane něco zlého.

 V léčbě se využívá většinou kombinace psychoterapie a farmakoterapie ( léčba léky). Vhodná je úprava denního režimu s dostatkem pohybové aktivity, nácvik relaxačních metod.

 Léky na snížení úzkosti sice okamžitě uleví, ale zásadně stav neřeší a mohou vytvořit návyk. Z tohoto důvodu je lepší léčba antidepresivy, které sice se svým účinkem nastupují postupně, zato však mají efekt trvalejší.

 Deprese

 Deprese se projevuje především ztrátou chuti do života. Člověka nic nebaví, nic netěší, nedokáže se radovat. Běžné denní aktivity plní pouze s velkým přemáháním. Mění se chuť k jídlu, jedinec trpí nechutenstvím, dochází k poklesu hmotnosti. Typická je porucha spánku, večer sice usne, ale probouzí se v brzkých ranních hodinách.

Časté jsou výčitky, sebeobviňování, pocity méněcennosti.

 Deprese je nejčastěji reaktivní. Tedy jako odpověď na životní události, změny, zdravotní potíže, vztahové problémy.

 Může se však objevit deprese jako vážná nemoc, která je způsobena vnitřně, není vyprovokovaná žádnou životní událostí. Tuto formu deprese není dobré podceňovat, je nutné obrátit se na odborníka a zahájit léčbu.

 Tato porucha může potkat každého, není způsobena slabostí nebo leností a nemá smysl si ji vyčítat.

ADHD sy (Attention deficit /hyperaktivity disorder) neboli Porucha aktivity a koncentrace pozornosti

 Nejčastější otázky

 Co znamená ADHD?

 Jedná se o neurovývojovou poruchu, která se projevuje poruchou koncentrace pozornosti, hyperaktivitou a impulsivitou.

Některé děti trpí ale formou s převahou poruchy pozornosti, kde hyperaktivita chybí a může být naopak pracovní tempo zpomalené.

 Jak ADHD vzniká?

 Podle posledních výzkumů je prokázána genetická dispozice(vliv tedy má dědičnost) a pak faktory biologické rizika během těhotenství (kouření, alkohol, onemocnění matky během gravidity, stres atd.) a v průběhu porodu ( předčasný porod, ale rovněž příliš dlouho trvající nepostupující porod,)

 Znamená to, že je mé dítě snad hloupé, nebo nějak postižené?

 žádném případě. ADHD můžou trpět i děti nadprůměrně inteligentní. Svého nadání však nedokáží optimálně využít a podávají menší výkon.

 Kdo určíže mé dítě má ADHD?

 ADHD diagnostikuje lékař dětský psychiatr, případně dětský neurolog.

První podněčasto přichází ke školky, školy, případně PPP

 Jaké jsou možnosti léčby?

 V prvé řadě jsou to opatření režimová. Děti s ADHD potřebují pravidelný režim, jasně stanovená pravidla. Důraz je kladen na pozitivní motivaci.

 Existují doporučení pro školu pro práci s těmito dětmi.

 Podpořit vyzrávání nervové soustavy je možné potravinovými doplňky s omega 3 mastnými kyselinami.

 Existuje rovněž možnost léčby léky.

 Jakpůsobí léky?

 Jedná se o léčiva, která zlepšují pozornost a výkonnost dítěte. Nejde o útlumení.

Ne každé dítě musí užívat léky. Jedná se o těžší formy, kdy režimová opatření a pedagogický přístup nestačí.

 Proč tuto poruchu léčit?

 Děti s ADHD jsou trvale vystavovány negativnímu hodnocení, samotné cítíže nepodávají optimální výkon, majíčasto pocity méněcennosti. Na tomto terénu se pak mohou přidružovat úzkostné obtíže, poruchy chování, narušen je rovněž vývoj osobnosti.

Včasná léčba ADHD je tedy prevencí rozvoje těchto druhotných problémů.

Farmakoterapie (o  léčbě léky)

 Farmakoterapie budí často velké obavy.

 Zde jsou nejčastější dotazy ohledně psychiatrické medikace

 Nezpůsobují léky závislost?

 Převážná většina léků předepisovaných psychiatrem závislost nezpůsobuje, naopak je doporučováno dlouhodobé užívání pro zajištění trvalého efektu léčby.

Závislost způsobují léky, které snižují okamžitě úzkost a navozují okamžitou úlevu.

 Nebudu mimo, nezmění mě to úplně?

 Psychofarmaka při reaktivních depresích a úzkostech nevyřeší problém, ale zlepší schopnost zvládat stresové situace a v neposlední řadě rovněž zlepšují efektivitu psychoterapie.

 Jak dlouho budu muset léky užívat?

 Záleží na druhu obtíží. Jsou nemoci, které vyžadují léčbu celoživotní. Cílem však je , aby byl člověk při udržovací léčbě schopen co nejlépe fungovat v běžném denníživotě.

Při méně závažných obtížích by měla léčba trvat minimálně tři měsíce. Častěji ale půl roku až dva roky.

Ordinační hodiny:

Pondělí 7,30-15,00
Úterý 8,00-18,00
Středa 7,30-16,00
Čtvrtek 7,30-15,00
Pátek 8,00-12,00
Adresa:

nám. Republiky 198/2
746 01 Opava

Aktuality:

DOVOLENÁ
22. 12. 2023 - 3. 1. 2024


V naléhavých případech se obracejte na svého praktického lékaře, případně příjmovou ambulanci Psychiatrické nemocnice v Opavě nebo také Centrum duševního zdraví, tel.: 721 858 044 nebo Krizové centrum tel.: 553 71 84 87


Pro doplnění medikace bude přítomna sestra 28. 12. 2023 od 8.00 do 10.00 hod.


UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k narůstající zátěži administrativou jsme nuceni s platností od 1.7.2022 zpoplatnit některé administrativní úkony. Viz ceník na úvodní stránce.

Do konce roku 2023 nejsme z kapacitních důvodů schopni přijímat nové pacienty!